Wprowadzenie do modlitwy na 17 Niedzielę zwykłą, 28 lipca Tekst: Rdz 18, 20-32 oraz Łk 11, 1-13 Prośba: o łaskę wytrwałej modlitwy prowadzącej do pogłębiającej się więzi z Bogiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus uczy dzisiaj uczniów wytrwałej modlitwy, a Abraham pokazuje w praktyce, jak ona wygląda. Najpierw jednak warto zauważyć, że zanim następuje dialog Abrahama z Bogiem, Bóg ujawnia przed Nim swoje zamiary. Bóg, który odsłania przed nim...