Wypróbowana bliskość

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 4 lipca Tekst: Rdz 22, 1-19 Prośba: o łaskę przylgnięcia do Boga całym życiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj spokojnie dzisiejszy tekst. Jest on bardzo trudny emocjonalnie. Zauważ dwa dialogi, jakie się rozgrywają. Jeden...