Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 4 lipca Tekst: Rdz 22, 1-19 Prośba: o łaskę przylgnięcia do Boga całym życiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj spokojnie dzisiejszy tekst. Jest on bardzo trudny emocjonalnie. Zauważ dwa dialogi, jakie się rozgrywają. Jeden to rozmowa Boga z Abrahamem. Ona rozpoczyna tę scenę oraz ją kończy. Drugi dialog to rozmowa Izaaka ze swoim ojcem. Rozgrywa się ona wewnątrz tego “większego” dialogu...