Obraz przemieniający życie

Wprowadzenie do modlitwy na 15 Niedzielę zwykłą, 14 lipca Tekst: Łk 10, 25-37 Prośba: o wewnętrzne poznanie Pana, bym Go więcej kochał i naśladował. Myśli pomocne w rozważaniu: Uczony pyta Jezusa o to, jak osiągnąć życie wieczne. To pytanie sugeruje, że można je...