Wprowadzenie do modlitwy na 14 Niedzielę zwykłą, 7 lipca Tekst: Ga 6, 14-18 Prośba: o łaskę życia w logice nowego stworzenia. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pragnie chlubić się krzyżem Jezusa i niczym więcej. Nie swoimi (niewątpliwymi) sukcesami apostolskimi, nie ilością podróży misyjnych, nie liczbą osób, jakie poznał i jakie wpłynęły na niego a także te, na które on miał wpływ. Chlubi się krzyżem Pana Jezusa. Czym Ty się chlubisz, to...