Wprowadzenie do modlitwy na 16 Niedzielę zwykłą, 21 lipca Tekst: Rdz 18, 1-10a oraz Łk 10, 38-42 Prośba: o łaskę gościnnego, otwartego serca na drugiego człowieka. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba dzisiejsze teksty mówią o gościnności. W pierwszym Bóg przychodzi do Abrahama, gdzie dowiadujemy się, że Bóg pokazuje mu się w postaci trzech wędrowców. W drugim Jezus przychodzi w gościnę do Marty i jej siostry Marii. Gościnność na wschodzie była...