Czy pan młody jest z nami?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 6 lipca. Tekst: Mt 9,14-17 Prośba: o łaskę przebywania w bliskości Jezusa. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Zatrzymam się dziś nad tą ewangeliczną sceną. W pytaniu uczniów Jana pobrzmiewa postawa starszego syna. Młodszy pozwolił sobie na wolność, wziął życie w swoje ręce, chciał się nim nacieszyć, przyjmując też tego konsekwencje. Zaryzykował. Starszy, choć trwał przy...