Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 26 czerwca Tekst: Mt 7, 6. 12-14 Prośba: o łaskę serca wrażliwego na Boga i drugiego człowieka 1.  Kiedy popatrzymy na słowa Jezusa: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed świnie” (Mt 7,6) w kontekście żydowskiego życia i relacji z innymi narodami w Jego czasach, możemy dojść do wniosku, że oznaczają one to samo, co polecenie: „Nie idźcie do pogan” (Mt 10,5). Jednak “nie oznacza...