Wprowadzenie do modlitwy na środę, 13 czerwca Tekst: 1 Krl 18, 20-39 oraz Mt 5, 17-19 Prośba: o wierność Bożej miłości, wyrażającej się w przykazaniach. 1.   Prorok Eliasz pyta Izraelitów, jak długo będą chwiać się na obie strony? Jak długo – powiedzielibyśmy – będą kuleć? Bo został on sam jako prorok prawdziwego Boga, a jest aż 450 proroków bożka Baala. Zarzut Eliasza dotyczy tego, by byli konsekwentni i jeśli uważają, że Baal jest...