Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 czerwca Tekst: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3 Prośba: o otwartość w przyjmowaniu Bożych zaproszeń 1. Czytamy dzisiaj o licznych nawróceniach w Antiochii. Odpowiedzią Kościoła na te wydarzenia jest posłanie tam Barnaby, który współpracuje z Szawłem i pozostaje tam przez rok, głosząc Ewangelię i zachęcając do “wytrwania przy Panu całym sercem”. Kościół działa w sposób dynamiczny – wsłuchuje...