Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 czerwca Tekst: Ps 65, 10abcd. 10e-11. 12-13 Prośba: o łaskę otwartości na Bożą miłość 1. Przeczytaj powoli tekst psalmu. Wyobraź sobie to, o czym mówi: ziemię, o którą ktoś się troszczy; ziemię ogrzewaną słońcem i nawadnianą deszczem. Zobacz, jak rodzi ona życie, rozkwita, przynosi owoc. Bóg, który ją stworzył i troszczy się o nią, zapragnął również Twojego istnienia. Jesteś częścią piękna, które On...