Miłość zaangażowana

Wprowadzenie do modlitwy na 10 Niedzielę zwykłą, 10 czerwca Tekst: Rdz 3, 9-15 oraz Mk 3, 20-35 Prośba: o łaskę przylgnięcia do Boga, który jest Miłością i Prawdą. 1.   Uświadom sobie, jak skomponowana jest dzisiejsza ewangelia. Na początku i na końcu mówi się o bliskich Jezusa, o Jego rodzinie. Najpierw wybierają się do Niego, by Go powstrzymać, bo uważają, że “odszedł od zmysłów” (czyli bycie dla innych oznacza dla nich chorobę...