Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 7 czerwca Tekst: Mk 12, 28b-34 Prośba: o głęboką miłość, pełną zaangażowania. 1.   Wczoraj usłyszeliśmy od Jezusa o saduceuszach, że są w wielkim błędzie, dzisiaj zaś staje przed Nim uczony w Prawie, który rozumnie odpowiada i jest “niedaleko od królestwa Bożego”. A dlaczego usłyszał taką pochwałę? Bo nie tylko znał największe przykazanie, ale też potrafił je uzasadnić. Szczególnie, że Żydzi...