Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 28 czerwca Tekst: Mt 7, 21-27 Prośba: o łaskę doświadczania owoców miłości, ukazujących się w intencjach, słowach i czynach. 1.   Miłość zasadza się bardziej na czynach, niż na słowach – napisał św. Ignacy w swojej książeczce Ćwiczeń Duchowych. Nie wystarczą więc słowa, nie wystarczą deklaracje i obietnice. One z jednej strony budują pewną nadzieję na miłość, z drugiej strony wprowadzają ją w próbę....