Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 26 czerwca

Tekst: Mt 7, 6. 12-14

Prośba: o łaskę serca wrażliwego na Boga i drugiego człowieka

1.  Kiedy popatrzymy na słowa Jezusa: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed świnie” (Mt 7,6) w kontekście żydowskiego życia i relacji z innymi narodami w Jego czasach, możemy dojść do wniosku, że oznaczają one to samo, co polecenie: „Nie idźcie do pogan” (Mt 10,5). Jednak “nie oznacza to ani pogardliwego stosunku Jezusa do pogan, ani rezygnacji z włączenia ich do Kościoła. Chodzi raczej o to, by apostołowie nie zajmowali się nawracaniem innych narodów na judaizm, tylko dokładnie pełnili wolę Jezusa, świadcząc o Nim i o dokonanym dziele zbawienia” /Mirosław Rucki/. Chodzi zatem o to, by pozwolić się Bogu poprowadzić tam, gdzie On chce i kiedy On chce.

2. Jezus mówi też, żebyśmy w relacjach z ludźmi byli wrażliwi na to, co czynimy. Zaprasza nas, abyśmy zachowywali się tak, jak chcielibyśmy, żeby inni się wobec nas zachowywali. Żeby to było możliwe trzeba sobie uświadomić, jakie zachowania drugiego człowieka mi przeszkadzają, co mnie może rani czy mocno dotyka. Być świadomym siebie, żeby móc być wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka. Pomyśl przez chwilę, co wpływa na Twoje działania w relacjach z braćmi.