Wejdź w relację miłości

Wejdź w relację miłości

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Najświętszej Trójcy, 27 maja Tekst: Mt 28, 16-20 oraz Rz 8, 14-17 Prośba: o łaskę głębokiego spotkania z Bogiem, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 1.   Te krótkie słowa z dzisiejszej ewangelii niosą w sobie wiele treści i...

Przyjąć Królestwo

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 26 maja. Tekst: Mk 10, 13-16. Prośba: o łaskę prostoty w przyjmowaniu zbawienia. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Dzisiejszą Ewangelię można odczytać w kontekście sytuacji w...

Zachęty

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 25 maja Tekst: Jk 5, 9-12 Prośba: o łaskę posłuszeństwa Słowu 1. Zachęta do zgody i jedności. W pierwszych słowach autor dzisiejszego pierwszego czytania zaprasza do tego, aby w sytuacjach konfliktu z drugim człowiekiem szukać...

Chrystus Kapłan

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 24 maja Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Tekst: Jr 31, 31-34 Proś o łaskę intymnej relacji z Chrystusem Kapłanem. Ilu kapłanów jest na świecie? W ramach religii katolickiej prawidłowe odpowiedzi są dwie:...

Bo nie chodzi z nami

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 23 maja Tekst: Jk 4, 13-17 oraz Mk 9, 38-40 Prośba: o łaskę pokory i życie świadomością “teraz”. 1.   Przygotowując się do tej modlitwy przeczytaj oba bardzo krótkie teksty dzisiejszej liturgii. Czy mają ze sobą coś...