Słuchanie a szemranie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 23 marca. Tekst: Łk 15, 1-3.11-32 Prośba: o łaskę pełnej akceptacji siebie. Przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Dzisiejsza Ewangelia to jedna z najpiękniejszych przypowieści zawartych w Piśmie Świętym. Znamy ją prawie na pamięć. Ale ważny jest też jej kontekst – to, do kogo Jezus ją kieruje. A są to celnicy i grzesznicy,...