Z królestwem Bożym dzieje się tak…

Wprowadzenie do modlitwy na 11 Niedzielę zwykłą, 16 czerwca Tekst: Mk 4, 26-34 Prośba: o łaskę przyjmowania Boga Obecnego i przychodzącego do Ciebie w każdej chwili życia. Myśli pomocne w rozważaniu:  Usiądź pośród tłumu, najlepiej blisko Jezusa, by dobrze...

Tak, tak; nie, nie.

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 15 czerwca 2024 r. Tekst: Mt 5, 33-37 Prośba: o życie w prawdzie Myśli pomocne w rozważaniu: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Jezus zmienia tę starotestamentalną zasadę mówiąc: Wcale nie...

Odciąć swój grzech

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 14.06.2024 r Tekst: Mt 5, 27-32 Prośba: o odwagę odcięcia się od zła Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus wskazuje dziś, że grzech zaczyna się w sercu człowieka – w naszej woli, w stopniowym przyzwalaniu na zło. Czym moje serce jest...

Pojednanie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 13 czerwca 2024 r. Tekst: Mt 5, 20-26 Prośba: o jedność serca Myśli pomocne w rozważaniu: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słowa Jezusa mogą się wydawać bardzo trudne – przecież chyba każdy z nas kiedyś...

Ty znów nawracasz ich serca

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 12 czerwca Tekst: 1 Krl 18, 20-39 Prośba: o serce, które będzie wierne Bogu całkowicie. Myśli pomocne w rozważaniu: Pozwól sobie na powolną lekturę historii Eliasza. Bądź w tej scenie wyobraźnią. Zobacz wszystko, co mówi i co...

Nie bierz dwóch sukien

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 11 czerwca 2024 Tekst: Mt 10, 7-13 Prośba: o większe zaufanie Panu Myśli pomocne w rozważaniu: Postaraj sobie wyobrazić tę scenę. Jezus mówi bardzo konkretne, wymagające słowa. Mówi do apostołów, czyli tych, którzy chcieli za Nim...

Osiem błogosławieństw

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek 10 czerwca Tekst: Mt 5, 1-12 Prośba: Abym umiał żyć na co dzień błogosławieństwami Myśli pomocne w rozważaniu:  Wyobraź sobie, że jesteś wśród tłumu wsłuchanego w słowa Jezusa. Znajdź w nim swoje miejsce. rozejrzyj się po...

Przyszedł z uczniami do domu

Wprowadzenie do modlitwy na 10 Niedzielę zwykłą, 9 czerwca Tekst: Mk 3, 20-35 Prośba: o bliskość z Jezusem przez słuchanie Jego Słowa i pełnienie woli Bożej. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu… dzisiejsza scena rozgrywa...