Dać się pozbierać

Dać się pozbierać

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 13 kwietnia. Tekst: Ez 37,21-28; J 11,45-57 Prośba: o łaskę wewnętrznej jedności. 1. “Zbieram ich ze wszystkich stron”. Dobiega końca pierwsza, dłuższa część Wielkiego Postu. Miała ona na celu poszerzenie mojego serca,...

Miejsce chrztu

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 12 kwietnia Tekst: J 10,31-42 Prośba: o łaskę odwagi w towarzyszeniu Jezusowi w Jego drodze na Krzyż 1. Czytamy dziś o atmosferze coraz większego odrzucenia, którego doświadcza Jezus. Widzimy, że nie tylko jest to spór o doktrynę,...

Poznać Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 11 kwietnia Tekst: J 8, 51-59 Prośba: o łaskę głębokiego życia, pełnego wolności i prawdy. 1.  Podobnie jak wczoraj słyszymy słowa o strzeżeniu słowa Jezusa (przetłumaczone jako “zachować naukę”). Wczoraj to strzeżenie...

Wyzwalająca prawda

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 kwietnia Tekst: J 8, 31-42 Prośba: o poznanie prawdy, która zaprowadzi do wolności serca. 1.  Bycie uczniem Jezusa oznacza pozostanie w Jego słowie (przetłumaczone jako nauka). Jezus jest Słowem, bycie Jego uczniem to słuchanie...