Pragnienie relacji

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 23 maja Tekst: J 17, 1-11a Prośba: o pragnienie poznania Boga Myśli pomocne w rozważaniu: W dzisiejszej Ewangelii widzimy wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, niezwykłego spotkania Jezusa z uczniami. Czy masz w swoim doświadczeniu...