Wdzięczność

Wprowadzenie do modlitwy na Święto Nawiedzenia NMP, 31 maja Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o przyjmowanie Bożych darów i wdzięczność za nie. Myśli pomocne w rozważaniu: Maryja wybiera się z pośpiechem w góry „w tym czasie”. Dowiedziała się od Anioła o łasce,...