Podniósł oczy ku niebu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 24 maja Tekst: J 17, 11b-19 Prośba: o otwartość na Ducha, który prowadzi do Prawdy. Myśli pomocne w rozważaniu: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś… Usiądź przy Jezusie podczas Ostatniej Wieczerzy i...