Tchnął na nich

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 28 maja Tekst: Dz 2, 1-11 oraz J 20, 19-23 Prośba: o trwanie w Duchu Świętym. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba zaproponowane teksty sytuują nas w Wieczerniku. Bądź tam. Spotkaj się z Maryją i uczniami...