Zbawieni przez łaskę Pana

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 11 maja 2023 r. Tekst: Dz 15, 7-21 oraz J 15, 9-11 Prośba: abym zawsze trwał w miłości Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, (…). Czasem może nam się...