Co znaczy ta chwila?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 18 maja Tekst: Dz 18, 1-8 oraz J 16, 16-20 Prośba: o umiejętność przyjmowania drugiego człowieka, o poszerzenie serca na każdego. Myśli pomocne w rozważaniu: Dzisiejsze słowo mówi o codzienności chrześcijan, która nie była...