Wielka wiara

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 1 lipca 2023 r. Tekst: Mt 8, 5-17 Prośba: o łaskę silnej wiary Myśli pomocne w rozważaniu: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Setnik przychodzi do Jezusa i mówi mu o sytuacji, która go martwi w jego...

Uzdrowienie trędowatego

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 30.06.2023r Tekst: Mt 8, 1-4 Prośba: o łaskę przyjmowania woli Boga we wszystkim Myśli pomocne w rozważaniu: Trędowaty był wykluczony ze społeczeństwa. Musiał przebywać w miejscu odosobnionym. Zdrowi nie interesowali się nim. Poza...

Zdawało mu się, że to widzenie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 29 czerwca, św. Apostołów Piotra i Pawła Tekst: Dz 12, 1-11 Prośba: o łaskę posłuszeństwa Słowu Boga i dar prawdziwej wolności. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź z uwięzionym Piotrem w więzieniu. Możesz w swoim sercu spotkać...

Nagroda twoja będzie sowita

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 28 czerwca Tekst: Rdz 15, 1-12. 17-18 Prośba: o przyjęcie Bożej obietnicy i uwierzenie Jego Słowu na Twoje życie. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się uważnie w słowo, które Pan dzisiaj do nas kieruje. Zobacz głęboką...

Zdeptana świętość

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 27 czerwca 2023 Tekst: Mt 7, 6. 12-14 Prośba: o dostrzeganie świętości w swoim życiu Myśli pomocne w rozważaniu: „Nie dawajcie psom tego, co święte” mówi Jezus do swoich uczniów. Postaraj się wyobrazić sobie tę scenę, ten moment,...