Niech się stanie wola Twoja

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 1 czerwca, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Tekst: Rdz 22, 9-18 oraz (lub) Mt 26, 36-42 Prośba: o przyjęcie ofiary Jezusa za Ciebie i ofiarowanie Mu swojego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź w tej...

Wdzięczność

Wprowadzenie do modlitwy na Święto Nawiedzenia NMP, 31 maja Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o przyjmowanie Bożych darów i wdzięczność za nie. Myśli pomocne w rozważaniu: Maryja wybiera się z pośpiechem w góry „w tym czasie”. Dowiedziała się od Anioła o łasce,...

Oto Matka Twoja

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek 29 maja Święto NMP Matki Kościoła Tekst: J 19,25-34 Prośba: Abym od Maryi uczyła się być blisko Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Obok Krzyża Jezusowego stały: Maryja, Matka Jego… .Być może trochę mi...

Tchnął na nich

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 28 maja Tekst: Dz 2, 1-11 oraz J 20, 19-23 Prośba: o trwanie w Duchu Świętym. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba zaproponowane teksty sytuują nas w Wieczerniku. Bądź tam. Spotkaj się z Maryją i uczniami...

Droga

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 27 maja 2023 r. Tekst: J 21, 20-25 Prośba: przyjęcie drogi, którą mnie Bóg prowadzi Myśli pomocne w rozważaniu: Panie, a co z tym będzie? Piotr pyta Jezusa o Jana, jest żywo zainteresowany jego przyszłością, tym co go spotka. Być...