Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 23 maja

Tekst: J 17, 1-11a

Prośba: o pragnienie poznania Boga

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • W dzisiejszej Ewangelii widzimy wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, niezwykłego spotkania Jezusa z uczniami. Czy masz w swoim doświadczeniu relacji z Panem czas szczególnego spotkania? Jeśli tak, podziękuj za nie. Jeśli nie, może chcesz o nie poprosić?
  • A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa
    Co oznacza „poznać Boga”? Życie duchowe, życie wiarą to nie jest „sztuka dla sztuki” ani ranking na ilość odmówionych formułek. Na pewno nie jest to przeczytanie dziesiątek książek, choćby najbardziej pobożnych. To nie wysłuchanie setek kazań, choćby najmądrzejszych. Poznanie Boga to żywa relacja z Nim, to wsłuchiwanie się w Jego Słowo, które wypowiada do nas w naszym sercu na modlitwie, oraz to Słowo, które zawarte jest w Piśmie Świętym. Bo nie da się poznać drugiego człowieka przez poczytanie o nim, nie da się go poznać „na odległość”. Z Bogiem jest dokładnie tak samo. Dla Jezusa więc życie wieczne to głęboka i zażyła (intymna) relacja z Ojcem i Synem. Dokonuje się to w Duchu Świętym, którego Bóg nam posłał. Czy chcesz naprawdę poznać Boga? Opowiedz Jezusowi o swoich pragnieniach.
  • Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie
    Jezus mówi do uczniów, że wszystko jest darem Boga. Czy potrafię być wdzięczny za wszystko co otrzymuję – również na płaszczyźnie relacji z Panem? Za to, że mogę Go poznawać, iść za Nim, żyć blisko? Czy nie przypisuję sobie „zasług” – pobożnego katolika, który do wszystkiego doszedł sam, swoimi wysiłkami? Czy może jestem świadomy, że to Bóg i Jego zaproszenie do relacji są pierwszymi? Porozmawiaj o tym szczerze z Panem.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.