Jesteś wolny od swojej niemocy.

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 26 października Tekst: Łk 13,10-17 Prośba: o odwagę przyjścia do Jezusa ze swoją słabością Jezus naucza w jednej z synagog… spróbuj wyobrazić sobie, jak mogła wyglądać Jego twarz, jakie było brzmienie Jego głosu. Usiądź...

Które jest największe?

Wprowadzenie do modlitwy na 30 Niedzielę zwykłą, 25 października Tekst: Mt 22, 34-40 Prośba: o miłość Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. UWAGA! Dziś mogą pojawić się w Twojej parafii inne czytania z racji Rocznicy poświęcenia kościoła własnego....

Pozostaw go

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 24 października Tekst: Łk 13, 1-9 Prośba: o zaufanie Jezusowi i cierpliwość wobec siebie i bliźnich. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus chce Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, co spotkało pewnych Galilejczyków z ręki Piłata. Oni...

Nadzieja powołania

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 23 października Tekst: Ef 4, 1-6 Prośba: o odkrycie na nowo do czego powołuje mnie Pan Myśli pomocne w rozważaniu: abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani Apostoł Paweł kieruje wzrok Efezjan na...

Płonący ogień

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 22 października Tekst: Łk 12, 49-53 Prośba: byś pozwolił Bogu rozpalić ogień w swoim sercu. Myśli pomocne w rozważaniu: Słowo Boga mówi najpierw o Bogu. Jezus mówi o sobie, o swoich pragnieniach. Przyjmij Go tak, jakby...