Wprowadzenie do modlitwy na 30 Niedzielę zwykłą, 25 października

Tekst: Mt 22, 34-40

Prośba: o miłość Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego.

UWAGA! Dziś mogą pojawić się w Twojej parafii inne czytania z racji Rocznicy poświęcenia kościoła własnego.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Posłuchaj Jezusa, który uczonemu w Prawie przypomina największe przykazanie z Prawa. Posłuchaj Jego głosu. Pozwól, by Jego słowa zapadły Ci w serce. To przykazanie nie jest przepisem narzuconym przez Boga. Jest wewnętrzną zasadą życia Bożego, jest wielkim pragnieniem Boga, by każde Jego stworzenie było podobne do Niego, tzn. by kochał tak, jak kocha Bóg. Oczywiście na miarę tego, jak ograniczone stworzenie może kochać. A może bardziej, byśmy byli odbiciem Jego miłości wobec wszystkich – by w naszym życiu odbijała się Boga miłość przemieniająca wszystko.
  • Bądź przy Jezusie i wsłuchaj się w pragnienia Jego serca. Odsłaniając Ci swoje serce chce, byś Go poznawał – Jego miłość, co oznacza również poznawanie Ojca i Jego serca. On zaprasza Cię do intymnej, bliskiej relacji ze Sobą. Powiedz Mu także o swoich pragnieniach, ale najpierw posłuchaj Jego.
  • Zapraszam, byś w czasie tej modlitwy zrobił krótkie ćwiczenie, którego autorem jest ks. Krzysztof Wons. To ćwiczenie pomoże Ci spojrzeć na swoją miłość do Boga:

Ćwiczenie na poziomie serca: wypiszę na karteczkach osoby, rzeczy, zajęcia, do których żywię najsilniejsze uczucie przylgnięcia. Następnie, kierując się spontanicznym odruchem serca, ułożę je w takiej kolejności, w jakiej dyktuje mi serce. Które miejsce zajmuje Bóg?

Ćwiczenie na poziomie duszy: dotyczy duchowej siły mojej woli. Ponownie popatrzę na wypisane na karteczkach wartości i odwołując się do konkretnych sytuacji życia, zobaczę, które z tych uczuciowych przywiązań wymagają największego wysiłku, aby dać pierwszeństwo Bogu.

Na poziomie umysłu: w wielkim skrócie wspomnę najważniejsze wydarzenia z historii mojego życia. W których z nich w sposób spontaniczny pojawiła się myśl o Bogu, świadomość Jego obecności. Jakie to były myśli: przekonanie o Jego czułej obecności albo ból z powodu Jego nieobecności? Czy są takie wydarzenia, które sprawiają mi ból i budzą żal do Boga?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.