Czemu płaczesz?

Wprowadzenie do modlitwy na 22 lipca, Święto św. Marii Magdaleny. Tekst: Pnp 8, 6-7; J 20, 1. 11-18 Prośba: o łaskę spotkania ze sobą w Bogu. Dzisiejsza patronka to wspaniała kobieta. Mylnie jest kojarzona z jawnogrzesznicą, czy kobietą, która namaściła stopy Jezusa...