Ludu mój, cóżem ci uczynił?

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 20 lipca Tekst: Mi 6,1-4.6-8 Prośba: o zaufanie Bogu, który czuwa nad naszym życiem 1.  “Ludu mój, cóżem ci uczynił?”. Spróbuj dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, patrząc na historię swojego życia. Jakie...