Post – droga zjednoczenia

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 4 lipca Tekst: Mt 9, 14-17 Prośba: o łaskę postu, który buduje relacje. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezusa pytają dzisiaj o post. Odpowiada On na to pytanie. Jak rozumiesz post? Z czym Ci się on kojarzy? Możemy go rozumieć jako...