Zakorzeniony w Chrystusie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 lipca, św. Brygidy Tekst: Ga 2, 19-20 oraz J 15, 1-8 Prośba: o coraz mocniejsze zakorzenienie się w Chrystusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Obecne życie Pawła jest w ciele, tak jak każdego innego człowieka, ale jest życiem...