Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 13 lipca Tekst: Iz 1,10-17 Prośba: o radykalne pójście za Jezusem  1. Słyszymy dzisiaj trudne słowa: “Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić!”. Spróbuj odczytać je jako wyraz troski Boga o Waszą relację, troski tak ogromnej, że budzi w Nim właśnie takie uczucia. Zwróć uwagę na to, że Jemu nie zależy na rytuałach...