Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 13 lipca

Tekst: Iz 1,10-17

Prośba: o radykalne pójście za Jezusem 

1. Słyszymy dzisiaj trudne słowa: “Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić!”. Spróbuj odczytać je jako wyraz troski Boga o Waszą relację, troski tak ogromnej, że budzi w Nim właśnie takie uczucia. Zwróć uwagę na to, że Jemu nie zależy na rytuałach pozbawionych głębi. On chce czegoś więcej – przede wszystkim dla nas! Co te słowa mówią o Bożej miłości? Jak bardzo zależy Mu na tym, żebyśmy byli prawdziwie wolni i autentyczni? Jak cenni jesteśmy w Jego oczach? Bo przecież gdybyśmy byli Mu obojętni, Jego reakcja byłaby zupełnie inna…

2. “Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” To Boże podpowiedzi, które prowadzą do prawdziwej wolności, do życia pełnią, do bycia z Nim w relacji. Do czego dzisiaj zaprasza Cię Pan? Co może pomóc w pogłębieniu Waszej relacji? Co trzeba usunąć, od czego się odciąć, co opuścić – nie po to, żeby utrudniać sobie życie, ale by w końcu zacząć żyć naprawdę, bo czasem trzeba coś zostawić, by stworzyć przestrzeń na to, co nowe. Do czego zachęca Cię dzisiejsze Słowo – co budzi się w Twoim sercu?