Niezaspokojony głód

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 17 lipca Tekst: Mt 12, 1-8 Prośba: o umiejętność nazwania swoich pragnień Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie czują głód. Jezus o tym wie, ale dopuszcza do takiej sytuacji, gdy uczniom czegoś bardzo namacalnie brakuje. Bóg...