Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 4 lipca

Tekst: Mt 9, 14-17

Prośba: o łaskę postu, który buduje relacje.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezusa pytają dzisiaj o post. Odpowiada On na to pytanie. Jak rozumiesz post? Z czym Ci się on kojarzy?
  • Możemy go rozumieć jako zestaw ćwiczeń ascetycznych, cielesno-duchowych, które… właśnie, co mają na celu? Odnowę Twojego życia? Jakąś formę doskonałości? Jakie motywacje odnajdujesz w swoim sercu?
  • Jezus odnosi to do zupełnie innego aspektu. Mówi o Oblubieńcu i weselu. A więc dla Niego post to sprawa relacji, a nie ćwiczeń ascetycznych (których nie należy ani negować, ani przeceniać). Kiedy zabiorą Pana Młodego, wtedy jest czas na post. W jakimś sensie zabranie Pana Młodego jest postem. Czy tak patrzysz na swoją relację z Jezusem?
  • Post tak rozumiany jest formą tęsknoty za Bogiem. Ona może się w nas budzić wtedy, kiedy pojawia się w naszym życiu grzech. Jest on oddzieleniem od miłości, od życia, od Boga. Grzech w pewnym sensie “zabiera” nam Pana Młodego. Zabiera w tym znaczeniu, że przestajemy Go widzieć i doświadczać, choć On jest blisko.
  • Od starożytności chrześcijańskiej post był rozumiany jako droga do bliskości z Bogiem, droga naprawy relacji z Nim, kiedy grzech wkrada się do życia. Kiedy nasze dobre pragnienia “skręcają” i nie dochodzą do celu (=Boga, Miłości, Dobra), wtedy potrzebna jest asceza, która przywraca zerwaną więź.
  • O czym mogą mówić obrazy, które daje Jezus: o łacie i nowym winie? Asceza była znana dużo przed chrześcijaństwem jako ćwiczenia samodoskonalenia (czy to w aspekcie fizycznym, czy duchowym). I nam grozi niebezpieczeństwo, że chcemy duchowość przeżywać jako drogę osobistej doskonałości i perfekcji, a nie jako nowość życia i więź z Bogiem. Zapytaj siebie o swoje motywacje. Czy Twój post jest drogą zjednoczenia z Bogiem? Chodzi o ten aspekt usuwania przeszkód do zjednoczenia.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.