Jeszcze chwila

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 9 maja Tekst: J 16, 16-20 Prośba: o trwanie w miłości i bliskości z Jezusem.  Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź w Jezusem i uczniami w Wieczerniku, gdzie Pan wypowiada dzisiejsze słowa. Jesteśmy w czasie Ostatniej...