wkrótce zostaniecie ochrzczeni…

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 12 maja Tekst: Dz 1, 1-11 Prośba: o wolność serca i otwartość na Ducha Świętego. Myśli pomocne w rozważaniu: …o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku… Im też po swojej...