Aby stanowili jedno

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 maja 2024 r. Tekst: J 17, 20-26 Prośba: o wiarę w to, że jestem kochany przez Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie Wieczernik i uczniów spożywających z Jezusem Ostatnią Wieczerzę. Przysłuchaj się o czym rozmawiają,...