Bierzcie, to jest Ciało moje

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 maja, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Tekst: Mk 14, 22-25 Prośba: o przyjęcie Chrystusa i karmienie się Jego Ciałem i Krwią. Myśli pomocne w rozważaniu: Jesteśmy dziś na nowo w klimacie Wieczernika....