Pokora – przyjąć wszystko na wzór Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 22 maja Tekst: Jk 4, 13-17 oraz Mk 9, 38-40 Prośba: o łaskę pokory – przyjmującej wszystko. Myśli pomocne w rozważaniu: Zarówno św. Jakub jak i sam Jezus prowadzą nas, nakierowują na drogę pokory, która jest szczytem życia...