Dialog miłości

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 17.05.2024r Tekst: J 21, 15-19 Prośba: o odnowienie zaufania i miłości w relacji z Jezusem Myśli pomocne w rozważaniu: „Szymonie, Synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” W dzisiejszej Ewangelii odbywa się piękny...