Nie bądź jak…

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 27 lutego Tekst: Mt 23, 1-12 Prośba: o łaskę szczerości przed Bogiem Myśli do pomocne w rozważaniu: Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii (Mt 23, 1-12) postaram się wyobrazić samego siebie w słuchającym tłumie. Przyjrzę się temu...