Prawo czy relacja?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 16 stycznia Tekst: Mk 2, 23-28 Prośba: o pragnienie żywej relacji z Panem Myśli do pomocne w rozważaniu: Przeczytaj uważnie (powoli, może na głos) dzisiejszy fragment Ewangelii i spróbuj sobie wyobrazić tę scenę. Gdzie widzisz w...