Twoja łaska Panie

Tekst: Mk 3,22-30 Prośba: Proszę Cię o otwartość na Twoją łaskę Myśli pomocne w rozważaniu: Uczeni w Piśmie nawet nie próbują wejść w dialog z Jezusem, usłyszeć co mówi, nie dają Mu żadnych szans. Z góry zakładają, że działa przez Niego zły duch. Ich serca i...