Dziękujmy Panu.

Tekst :Psalm 116B Prośba:  Myśli pomocne w rozważaniu: Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Wchodzimy w czas zwykły w ciągu roku i zarazem w kolejny rok naszego życia.. Zacznij ten czas od dziękczynienia za wszystko co Pan Ci wyświadczył. Może w...