Sługa Twój słucha

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 stycznia Tekst: 1 Sm 3, 1-10. 19-20 Prośba: o serce otwarte i słuchające Słowa. Myśli pomocne w rozważaniu: Młody Samuel usługuje Panu. Jak Maryja, młoda dziewczyna, która wiele wieków później nazwie siebie służebnicą Pańską....