Rozeszła się wieść o Nim

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę zwykłą, 28 stycznia Tekst: Mk 1, 21-28 Prośba: o łaskę przyjmowania Słowa Jezusa i życie Nim na codzień. Myśli pomocne w rozważaniu: Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w...