Głosili w drodze słowo

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 26 kwietnia Tekst: Dz 8, 1b-8 oraz J 6, 35-40 Prośba: o bycie świadkiem Chrystusa, głoszenie Go w drodze swojego życia, byśmy stali się jedno w Chrystusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie są prześladowani. Muszą uciekać....